Regulamin sklepu internetowego www.puntopuro.nl

Dzień dobry!

Nazywam się Katarzyna Kwiatkowska i jestem właścicielka sklepu internetowego, w którym sprzedaje kosmetyki naturalne. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteśzainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe:
Katarzyna Kwiatkowska
Punto Puro
Edelhertweg 47
1338KB Almere

Kvk: 78063272
BTW: NL003280750B26

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: info@puntopuro.nl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

K.Kwiatkowska

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.puntopuro.nl,

4) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.puntopuro.nl,

5) Sprzedawca – Katarzyna Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Punto Puro”, Edelhertweg 47, 1338KB Almere, Kvk 78063272

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.

Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i  modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 5 Zawieranie umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.

4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie przyciski „Do koszyka”. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie produktów.

6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności.

Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu.7 ( siedmiu) dni od zawarcia umowy.

§6 Realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w sobotę oraz w niedziele lub święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

2. W formularzu zamówienia Kupujący wskazuje adres oraz wybiera sposób płatności a także dostawy.

3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz oznacza, ze zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu.

4. Po przyjęciu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany droga elektroniczna o potwierdzeniu zamówienia, w/w potwierdzenie zamówienia uważa się jako zawarcie umowy miedzy stronami.

5. Sklep może odmówić realizacji zamówienia jeśli:

a) błędnie lub częściowo wypełniono formularz zamówienia

b) we wskazanym czasie (7 dni roboczych) nie został uiszczony przelew w należytej kwocie

c) kupujący nie zachował się w sposób uczciwy lub należyty w stosunku do sklepu

6) Realizacja zamówienia następuje w momencie uiszczenia opłaty.

§ 6 Płatność i dostawa

1. Płatności w sklepie można dokonywać tylko droga elektroniczną.

2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Mollie,

3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Kupujący ma możliwość częściowego odebrania produktów lub tez odbiór wszystkich produktów licząc się z wydłużonym czasem realizacji.

5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia opłacenia należności oraz po przesłaniu Kupującemu przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

7. Sklep dostarcza przesyłki do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty holenderskiej, możliwy jest tez odbiór osobisty.

8. Odbiór osobisty jest niepłatny.

9. Dostawa odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

10. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto, a koszty wysyłki są na koszt Kupującego.

§ 8 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno lub partiami, termin 14 dni obowiązuje od dostarczenia ostatniego produktu lub partii.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - pocztą elektroniczną ( info@puntopuro.nl) lub formularz reklamacji.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu jeśli:

a) Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po jego spełnienia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b) zwrócony towar został otwarty przez Kupującego i takiego produktu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia czy względów higienicznych.

6. Zakupione produkty należy zwrócić na adres podany na mailu potwierdzającym zwrot.

7. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.puntopuro.nl, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

7. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres podany w mailu.

8. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może:

a) złożyć zapytanie o obniżenie ceny,

b) zażądać wymiany wadliwego produktu wolnego od wad.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach

1) zawarcie i wykonanie umowy

2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych

3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę

4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę

5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę

6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie .

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.

4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.